fbpx

Carte Verde

Asigurare de răspundere civila faţă de terţele persoane în ţara de şedere, ce asigură protecţia părţilor vătămate păgubite în accidentele rutiere.

01

Perioada de asigurare

Contractele de asigurare se încheie pe un termen de la 15 zile până la un an.

02

Prima de asigurare depinde de

  • tipul autovehiculului (autoturisme, autocamioane, motocicluri, autovehicule destinate transportului de persoane, altele);
  • teritoriul de circulație (țara/țările de destinație);
  • perioada de valabilitate a asigurării.
03

Obligațiile Asiguratului în caz de producere a cazului asigurat

  • să comunice imediat organelor poliției sau altor organe de menținere a ordinii de drept, despre accident, cerând întocmirea de acte cu privire la cauzele și circumstanțele producerii accidentului, precum și la pagubele provocate;
  • să prezinte victimei accidentului rutier și poliției certificatul de asigurare „Carte Verde”, dacă poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat. Din momentul dat se consideră că obligațiunile Asiguratului sunt îndeplinite față de terța persoană păgubită, iar răspunderea este asumată de către Biroul „Carte Verde” a țării respective.
  • dacă accidentul în cauză nu este primul accident cu participarea Asiguratului și fila II „Duplicat” a poliței este deja extrasă, este necesar să faceți fotocopia „Originalului” și să o transmiteți păgubitului sau în actul care confirmă producerea cazului asigurat să se indice datele din „Carte Verde”. Fila I a poliței „Original” rămâne permanent la Asigurat.
  • dacă actele cu referință la cazul asigurat sunt perfectate într-o limbă necunoscută să se indice nota: „Nu înțeleg limba”.
 

 

PARTENERII NOȘTRI

Consultant

+373 69 66 22 59

+373 22 993 994

office@totalasig.md